برسیکا هورمونال

BERCIKA

bercika-min
 

برسیکا هورمونال

 
* افزایش قدرت جوانه زنی و پنجه زنی
* افزایش سطح برگ ، رشد رویشی  
* تسریع و رشد گیاهان بذری ، قلمه زده و شاخه بریده
* افزایش پنجه زنی – استحکام ساقه و جلوگیری از ورس در غلات
* افزایش رشد رویشى در گیاه
* افزایش توان ریشه زایى در گیاه و جذب بهتر عناصر غذایى
* انتقال مواد غذایى به بافت زایشى  وافزایش کمیت و کیفیت محصول
*قابلیت استفاده در تمامى مراحل رشد گیاه
*فاقد کلر ، سدیم و مناسب براى مصرف در خاک هاى شور
*حاوى نسبت متعادلى از ترکیبات نیتروژن ، فسفر و پتاسیم
*قابلیت جذب سریع از طریق برگ
دستورالعمل مصرف(محلول پاشی)
نوع محصول
زمان مصرف
میزان مصرف
زراعی
پس از 4برگی و تکرار پس از30 روز
1 تا 2 لیتر در هکتار
باغی
مرحله اول زمان ظهور و کامل شدن برگ ها
1 تا 2 لیتر در در هکتار
تکرار تشکیل میوه و فندقی شدن
تجزیه ضمانت شده عناصر ماکرو(درصدوزنی-وزنی)
نیتروژن کل
9
فسفر
14
پتاسیم
14

راه های ارتباطی با ما

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.