ِ سـولـفــوتـک ِ (گوگرد مایع )

SULFUTECH

sulfutec-min (1)

سولفوتک

مزایا
 
* کاهش اسیدیته خاک
* بهبود حاصلخیزى خاک
* کنترل برخى عوامل بیمارى زاى خاکزاد و بالا بردن مقاومت گیاه در مقابل تنش ها
* افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى مورد نیاز گیاه
* تشکیل کلروفیل از طریق فتوسنتز
 
 
 
دستورالعمل مصرف(آبیاری – محلول پاشی)
نوع
زمان مصرف
محلول پاشی
آب آبیاری
زراعی
پس از4برگی و تکرار پس از 30روز
1 تا 2 لیتر در هکتار
5 تا 10 لیتر در هکتار
باغی
شروع جوانه زنی تکرار 1 ماه بعد(در صورت ظهور آفات)
1 تا 2 لیتر در هکتار
10 تا 15 لیتر در هکتار
تجزیه ضمانت شده (درصدوزنی-وزنی)
گوگرد عنصری (S)
%26

راه های ارتباطی با ما

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.