محلول ضد شوری آنتی سار

ANTI SAR

antisar@3x-min

محلول ضد شوری آنتی سار

 

      محصولی برای تنفس ریشه ها در خاک های شور

 

  آنتی سار(ضد شوری ):ترکیبی از یون های کلسیم و منیزیم فعال و کاملا محلول می باشد.
   که به طور موثری سبب جایگزینی عنصر مفید کلسیم با عصر تخریب گر سدیم و کاهش نسبت جذب سدیمی خاک(S.A.R)می شود.
  • افزایش قابل توجه ظرفیت تبادل کاتیونی
  • بهبود تهویه و نفوذ پذیری
  • جلوگیری از تخریب ساختمان خاک
  • توسعه ریشه
  • جذب موثر عناصر مغذی
  • از دیگرویژگی های این فرمولاسیون منحصر به فرد است.
  • آنتی سار همچنین با کاهش هدایت الکتریکی (EC)و جایگزینی کلسیم با سدیم ،سبب خارج شدن  سدیم از اطراف ریشه شده و از طریق آب آبیاری آبشویی می شود
         که کاهش اثرات زیان بار خاک های شور برای گیاه را به دنبال خواهد داشت.
 
دستورالعمل مصرف محصول (آب آبیاری)
نوع محصول
زمان مصرف
میزان مصرف
محصولات زراعی و باغی
در اولین آبیاری و در طول دوره رشد
براساس شوری خاک بین 10 تا 30 لیتر در هکتار
*درصورت شوری آب و یا شوری بالای خاک تکرارگردد*
*جهت رفع مصمومیت خاک،استفاده از آنتی سار موثر می باشد*
*3روز قبل تا 3 روز بعد از آنتی سار ،کودی استفاده نشود*
تجزیه ضمانت شده عناصر ماکرو(درصدوزنی-وزنی)
کلسیم محلول
6/25
منیزیم محلول
2/64

راه های ارتباطی با ما

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.