عناصر غذایی گیاه کلزا

آخرین پروژه ها

مارا در اینستاگرام دنبال کنید

شماره تماس09004900567

گیاه کلزا

علایم کمبود عناصرغذایی اصلی گیاه کلزا:

کلزا برای تولید عملکردهای بالا به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد. نیاز کلزا به مواد غذایی از مرحله 5 برگی شروع و تشدید  می شود.در زمان گلدهی این غذایی  به حداکثر می رسد.در ادمه تا زمان رسیدگی دانه ثابت باقی می ماند.

عناصر غذایی  ماکرو مورد نیاز کلزا شامل ازت ،فسفر،پتاس و گوگرد می باشد.

علائم کمبود این عناصر در کلزا به شکل های مختلفی ظاهر می شود:

کمبود ازت:

نشان های کمبود ازت ابتدا در برگ های پیر مشاهده میشود این تشدید علائم در هوای سرد و شرایط مرطوب بیشتر نمایان می شود.

*کمبود ازت باعث کوچکتر شدن بوته میشود.

*بر گ های جوان باریکتر و بحالت ایستاده قرار می گیرند.

* در برگهای پیرتر، رگبرگهای سطح رویی برگ و حاشیه برگ به رنگ بنفش درآمده و دم برگ نیز بنفش کمرنگ می شود

* با افزایش سن برگ ها در برگهای پیر رنگ بنفش از نوک برگها در دو طرف سطح رویین و زیرین برگ ها شروع و در کل برگ ها ظاهر میشود.

*رنگ برگ ها به صورتی و زرد  تغییر و به مرور زمان برگ ها می میرند.

کمبود فسفر :

تشخیص کمبود فسفر بر اساس نشانه های ظاهری بسیار دشوار است، مگر اینکه رشد بوته ها با بوته  های سالمی که در نزدیکی آنها قرار دارند، مقایسه شود.

*بوته های دارای کمبود فسفات کوچکتر هستند اما شکل برگ ها تغییر نمی کند.

*در برگ های پیر رنگ بفش کل سطح برگ را در بر می گیرد و به مرور برنزی رنگ می شود.

*در شرایط کمبود شدید حاشیه برگ ها نیز به شدت تغییر رنگ داده و بنفش می شود.

کمبود پتاس  :

کمبود پتاسیم در گیاه کلزا بسیار مشخص است،

*رنگ پریدگی بین رگبرگها در برگهای پیرتر ابتدا نامحسوس و بعد با افزایش سن گیاه غلایم کمبود آشکارمی شود.

*لکه های تغییر رنگ یافته بین رگبر گها قهوایی رنگ شده ،اما رگبرگها سبز باقی می ماند.

* بافت بین رگبرگی متورم و ضخامت برگ افزایش  می یابد.

*لکه های صورتی رنگ در حاشیه برگ ها ظاهر و به با افزایش رشد گیاه به متصل می شوند.

* برگ در طول ر گبرگ اصلی  به سمت  پشت، انحنا پیدا می کند.

 کمبود گوگرد:

*کمبود گوگرد در برگهای جوان  ظاهر می شود.

* از علائم مهم گوگرد کمرنگ شدن سطح رویی برگ و بنفش شدن سطح زیرین برگ ها می باشد.

* رگبرگهای اصلی و فرعی به رنگ بنفش و سفید در می آید.

* برگ هایی که کمبود شدید دارند ضخامت بیشتری نسبت به سایر برگ ها دارند.

*پیچش برگها  به  سمت داخل در طول برگ و خم شدن ر گبرگ اصلی به قسمت  بالا از علایم کمبود گوگرد  در کلزا است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.