آفات چغندرقند

آخرین پروژه ها

مارا در اینستاگرام دنبال کنید

شماره تماس09004900567

آفات چغندرقند

چغندرقند یکی از محصولات کشاورزی است که جایگاه خود را در صنایع غذایی به صورت یک محصول صنعتی حفظ کرده است. به لحاظ استهصال قند و شکر کشاورزان به کشت این محصول روی آوردند و برخی چغندرقند را به صورت پخته شده ، بعنوان غذامورد مصرف قرار میدهند .

این گیاه برای بسیاری از آفات و بیماریها ، میزبان خوبی است که هم در اندام های هوایی و هم در ناحیه غده میتواند مورد حمله آفات و بیماری ها قرار گیرد و خسارات سنگینی را متحمل کشاورز کند.

در ادامه مقاله به معرفی انواع آفاتی که موجب خسارت به چغندرقند میشود اشاره خواهیم کرد:

Spodoptera exiguaکارادرینا

از آفات مهمی که هر ساله چغندرقند را در مناطق زیر کشت این محصول مورد خسارت قرار میدهد ، کرم کارادرینای چغندرقند یا پروانه کارادریناست که، نام علمی این آفت اسپودوکترا اکزیگوا می باشد.

این آفت یک شب پره است که، خسارت آن به مرحله لاروی برمیگردد و با تغذیه از برگ ها باعث ایجاد خسارت بالا میشود.

لاروها با سرعت بالا برگهای چغندر قند را مورد تغذیه قرار می‌دهند و در تعداد بالا باعث خشک شدن کل بوته می‌شوند.

این حشره یک آفت پلی فاژ بوده و به گیاهان متفاوتی حمله میکند اما چغندرقند ، یکی از ترجیحات غذایی این حشره است .

کارادرینا زمستان را به صورت شفیره در خاک می‌گذراند و در اواخر اسفند حشرات بالغ آن ظهور پیدا می‌کند و پس از اینکه تخم گذرانی کردند همزمان در فصل رشد ، به چغندر حمله می‌کنند !

می خواهیم به چند اقدام برای مبارزه با آفت کارادرینا چغندرقند اشاره کنیم :

1: شخم زمین پس از برداشت همراه با یخ آب زمستانه می‌تواند برای مبارزه با این آفت بسیار موثر باشد.

2: همچنین همزمان با تفریخ تخم‌ها در اواسط اردیبهشت ماه ، می‌توانیم از سمومی مانند دیازنین ، دیازنول ، فنوارلیت و فوزالون در سم پاشی این آفت استفاده کنیم.

3: کنترل علفهای هرز برای جلوگیری از طغیان این آفت میتواند بسیار موثر باشد.

شب پره گاما :

این آفت با نام علمی اتنوگرافا گاما مانند کارادنیای چغندر آفتی پلیفاش است ، با این تفاوت که در چغندر خسارت بالایی بر جای میگذارد !

خسارت این آفت ، مربوط به مرحله لاروی است که با تغذیه از برگ ها باعث ایجاد خسارت می‌شود ، به این صورت که زمستان را به شکل لارو در بقایای گیاهی و سطح خاک سپری می‌کند و مبارزه آن اگر با مدیریت بهداشت زمین ، انجام شود کار بسیار ساده ای میشود و در زمان خروج از تخم ها که همزمان با گرم شدن تدریجی هواست می‌توانیم با سمپاشی سمومی مثل دیازنول و فنوارلیت از طغیان این آفت جلوگیری کنیم .

آفت سرخرطومی :

آفت سرخرطومی هم در حالت بالغ باعث خسارت به چغندر قند میشود و هم‌ در مرحله لاروی.

در حالت بالغ از برگها ‌تغذیه می کند و باعث جداشدن اتصال از ساقه میشود و در برخی گونه ها ، لارو ها وارد ساقه می‌شوند و درون ساقه دالانی حفر می‌کنند و از آن تغذیه می‌کنند و فضولات خود را در آن می‌گذارند .

خسارت بعضی لاروها ، به سیستم ریشه ای و تا حدود غده ها نیز وارد می‌شود و معمولا این آفات زمستان را به صورت حشرات بالغ در داخل بقایای گیاهی ، زندگی می‌کنند .

با استفاده از سموم شیمیایی مانند دیازینون ، مالاتیون ، دلتامترین میتوانید از خسارت این آفت جلوگیری کنید.

کک چغندر قند :

یک سوسک بسیار کوچک است به نام کک که در حالت بالغ ، از برگها تغذیه می‌کند و برگ‌ها را به صورت مشبک درمیاورد و حالت توری مانند به برگها میدهد.

خسارت عمده این آفت وقتی است که به سیستم بوته حمله کرده و از آن تغذیه میکند ، در این صورت خسارت بسیار سنگین است و در آلودگی های شدید ممکن است ، کل مزرعه درگیر شود و نیاز به واکاوی چغندر قند باشد.

این حشره ، زمستان را به صورت حشره کامل روی بقایای گیاهی و کلوخ های روی سطح خاک می‌گذراند و علاقه مند است به تغذیه از بوته های ضعیف و تحت تنش محیطی ، بنابراین توجه به مدیریت تغذیه گیاهی میتواند در کنترل این آفت ، بسیار موثر باشد .

اگروتیس شبپره :

 لاروها ، روی گیاهچه های تازه کشت شده چغندر باعث خسارت میشوند و میتوانند باعث از بین رفتن یک مزرعه شوند.

این آفت با تغذیه از طوقه و قسمت‌های پایینی گیاه باعث قطع شدن اندام هوایی و از بین رفتن بوته های جوان می‌شوند و به همین علت این کرم طوقه بر نیز نام گرفته است .

خسارت اگروتیس شبپره ، فقط محدود به گیاهان تازه سبز شده نیست و روی گیاهان مسن تر نیز خسارت وارد می‌کند و خسارت عمده ای که به جا میگذارد بطور مثال در نواحی بالایی ، غده ایجاد حفرات ایجاد میکند که این حفرات میتواند مکان مناسبی برای شروع بیماری های خاکزاد چغندرقند باشد .

کنه :

کنه ، آفت بعدی چغندر هست که با از بین بردن سلول های اپیدرمی ، باعث کاهش سطح فتوسنتز گیاه میشود.

نحوه خسارت به این شکل است که روی برگهای چغندر یک حالت سوخته و کدر و نقره ای رنگ ایجاد میشود.

تکثیر کنه ها بسیار بالاست و همین موضوع باعث میشود که به سرعت با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند و خسارت زیادی را به گیاهان وارد کنند .

این کنه ، یک آفت پلی فاژ بوده و روی سایر گیاهان از جمله علفهای هرز، میتواند مستقر شود و حیات خود را ادامه دهد.مبارزه با این حشرات دقیقا همزمان با شروع فصل گرماست و شما برای مبارزه میتوانید از سمومی مانند برومو ، پروپیلات (نئورون ) ، پروپارژیت استفاده کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست کد مشتری ( نمایندگی انحصاری )

فرم درخواست کد مشتری (ویژه مصرف کننده)

نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

آیا تمایل به همکاری در فروش کود و سم به عنوان واسطه بین شرکت و کشاورز دارید ؟
میزان مصرف کودسالانه خود را به صورت تقریبی بفرمایید:
مهم ترین دغدغه خود در مورد خرید کود بفرمایید:

توجه:بدیهی است تکمیل کامل و صحیح موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد مشتری و ارزیابی اعتباری می باشد.لذا توصیه می گردد با دقت کافی تکمیل گردد.

فرم درخواست کد عاملیت سیوان تجارت کامکار

تاریخ اعتبارجوازکسب:
نوع مالکیت

لطفا نام بانک هایی که در آن حساب جاری دارید را ذکر کنید

لطفا چنانچه نمایندگی شرکت های تجاری دیگر را در اختیار دارید ذکر کنید

توجه:بدیهی است تکمیل کامل موارد فوق وهمچنین میزان فعالیت حساب بانکی از ملاک های اصلی اعطای کد عاملیت و ارزیابی اعتباری می باشد. لذا توصیه می گردد بادقت کافی تکمیل گردد.